Award

Our History and Founder

Onze geschiedenis en oprichter

De Duke of Edinburgh's International Award werd in 1956 opgericht door Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Edinburgh KG, KT, in samenwerking met Kurt Hahn, de Duitse pedagoog. Naar het voorbeeld van Hahn's 'Moray Badge' programma, was de Award, of DofE, zoals het soms genoemd wordt, bedoeld als een middel om jonge mensen te ondersteunen op hun reis naar zelfontplooiing, ongeacht hun achtergrond, cultuur, fysieke mogelijkheden, vaardigheden of interesses. Omdat ze bezorgd waren dat de ontwikkeling van jongeren werd afgeremd, creëerden ze samen een programma dat jongeren zou ondersteunen op hun reis naar zelfontplooiing terwijl ze hun doel, passie en plaats in de wereld zouden vinden.

Het doel en de principes worden misschien het best uitgelegd door Zijne Koninklijke Hoogheid in het voorwoord van het International Handbook for Award Leaders, samengesteld rond 2000:

Young people growing up in this modern and complicated world have many difficulties to face, and opportunities for personal achievement are often limited. At the same time, parents, teachers, voluntary organisation leaders and employers who recognise their responsibilities towards young people also have their challenges."

"Jongeren die opgroeien in deze moderne en gecompliceerde wereld hebben veel moeilijkheden te overwinnen, en de mogelijkheden voor persoonlijke prestaties zijn vaak beperkt. Tegelijkertijd hebben ouders, leerkrachten, leiders van vrijwilligersorganisaties en werkgevers die hun verantwoordelijkheid jegens jongeren erkennen, ook hun uitdagingen.

The Award is intended to help both the young as well as those who are concerned for their welfare. The object is to provide an introduction to worthwhile leisure activities and voluntary service, as a challenge to the individual to discover the satisfaction of achievement, and as a guide those people and organisations who would like to encourage the development of their young fellow citizens.”

"De Award is bedoeld om zowel de jongeren als degenen die zich om hun welzijn bekommeren te helpen. Het doel is een inleiding te geven tot waardevolle vrijetijdsactiviteiten en vrijwilligerswerk, als een uitdaging voor het individu om de voldoening van prestatie te ontdekken, en als een leidraad voor mensen en organisaties die de ontwikkeling van hun jonge medeburgers willen stimuleren."

Zes decennia later zijn miljoenen jongeren geïnspireerd om hun leven te veranderen en te ontdekken waartoe ze werkelijk in staat zijn - Meer dan 5,5 miljoen Awards zijn toegekend in 160 landen en gebieden. Op dit moment streven meer dan een miljoen jongeren ernaar hun Bronzen, Zilveren of Gouden Awards te behalen in meer dan 130 landen en gebieden.

De visie, het doel en de principes van de oprichter vormen nog steeds de kern van het ethos van de Award, evenals zijn vurige hoop dat:

Everyone who takes part in the Award will find an added purpose and pleasure to their lives. I am quite sure that all those who help to run it will gain that special sense of satisfaction which comes from helping others to discover hidden abilities and overcome a challenge.”


"Iedereen die aan de Award deelneemt, zal een extra doel en plezier in zijn leven vinden. Ik ben er zeker van dat al diegenen die de Award helpen leiden, dat speciale gevoel van voldoening zullen krijgen dat voortkomt uit het helpen van anderen om verborgen talenten te ontdekken en een uitdaging te overwinnen".

De daaropvolgende groei van de Award over de hele wereld getuigt van de universele aantrekkingskracht van het programma en de visie van de oprichter meer dan 60 jaar geleden.

 

When the first trial of the Award was launched in 1942, no one had any idea quite what would happen. In the event, it was an instant success, and the Award has been growing and expanding worldwide ever since. The Duke of Edinburgh, KG, KT

Awardverhalen

Die Expeditie was echt pittig! / Over haar Zilveren Expeditie: 'Alles waar ik tegenop zag viel mee en omgekeerd'. Voor haar zat de grootste uitdaging in de Expeditie, die zelfs de eerste keer werd uitgesteld.

Rachel Klaverboer Gouden Award houder

Over haar Zilveren Expeditie: 'Alles waar ik tegenop zag viel mee en omgekeerd'. Voor haar zat de grootste uitdaging in de Expeditie, die zelfs de eerste keer werd uitgesteld.

Lees verder Alle verhalen

Awardnieuws

Geen nieuwsberichten gevonden