Award

Onze internationale partnerschappen

De International Award werkt samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en liefdadigheidsorganisaties over de hele wereld om onze gezamenlijke ambities te verwezenlijken en jongeren te ondersteunen om betrokken, verantwoordelijke en tevreden burgers van de wereld te worden.

Met Award-activiteiten in meer dan 130 landen en gebieden wereldwijd, via bijna 500 gelicentieerde organisaties, ondersteunen onze partnerschappen een wijdvertakt netwerk van jongeren en jeugdgerichte organisaties. Met de hulp van onze partners werken we gestaag toe naar onze ambitie dat elke 14-24 jarige over de hele wereld toegang kan krijgen tot de Award.

Wij geloven dat het Award raamwerk een blauwdruk kan zijn voor het succesvol investeren in menselijk kapitaal, specifiek het versterken van veerkracht, het bevorderen van wereldwijde welvaart en het helpen van de meest kwetsbaren in de wereld. Er zijn verschillende manieren waarop een organisatie de activiteiten van de Award kan ondersteunen, dus als u zich bij ons wilt aansluiten om de volgende generatie te steunen, lees dan verder voor meer informatie over hoe u kunt meedoen.

Ways of partnering with us

Organisational Partnerships

 

Awardverhalen

De Award is voor iedereen, echt!  / 'Samenwerken om verschillen te overbruggen is een belangrijke waarde. Bij de internationale events voel je dat ook heel duidelijk. Alle landen steken het programma op hun eigen manier in elkaar, iedereen heeft zijn eigen cultuur, maar toch geeft iedereen invulling aan dezelfde waarden. Dat uitgangspunt is overal hetzelfde.'

Laura de Kinkelder Gouden Award houder

'Samenwerken om verschillen te overbruggen is een belangrijke waarde. Bij de internationale events voel je dat ook heel duidelijk. Alle landen steken het programma op hun eigen manier in elkaar, iedereen heeft zijn eigen cultuur, maar toch geeft iedereen invulling aan dezelfde waarden. Dat uitgangspunt is overal hetzelfde.'

Lees verder Alle verhalen

Awardnieuws

Geen nieuwsberichten gevonden