Award

1800 jongeren wereldwijd beginnen elke dag weer aan hun eigen Award-reis

International Award Gold expeditie Scottish Highlands 

 

Wat is de Award

De Award is een 'non formal educational' programma: een methode voor niet-formeel leren. Talentontwikkeling, zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de jongeren tussen de 14 tot en met 24 jaar staat centraal. Het programma biedt een structuur waarbinnen jongeren verschillende soorten, zelf gekozen, activiteiten buiten schooltijd ondernemen. Ze stellen zichzelf doelen en proberen dat binnen een bepaalde periode te bereiken. Daarbij worden ze begeleid door een vrijwillige coach: de Awardbegeleider, waarbij zoveel mogelijk 'zelf doen' voorop staat. Na het afronden van alle activiteiten, ontvangen ze voor die prestatie een internationaal erkend certificaat: hun Bronzen, Zilveren of Gouden Award.

Wat is de Award

De waarde van de Award voor onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties

De Award kan ingezet worden voor verschillende doelen. Natuurlijk als naschools aanbod, waardoor talentontwikkeling praktisch vorm krijgt. Het is een gestructureerde en aansprekende manier om het portfolio van jongeren aan te vullen. In deze tijd van toelatingsgesprekken en strenge selectie is dat heel waardevol. Maar het programma geeft ook invulling aan maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, actief burgerschap en participatie. Ook scholen die zoeken naar programma’s die helpen bij 'character building" kiezen voor het Award programma. Internationale scholen bieden de Award aan, zodat de deelnemers op een andere manier in contact komen met de Nederlandse maatschappij. Hoewel de Award overal ter wereld hetzelfde kader volgt, komt zijn kracht ook voort uit het vermogen van het programma om te worden aangepast aan de specifieke behoeften en wensen van elk individu in de leeftijd tussen 14 en 24 jaar.

Waarom meedoen

Impact

Door deel te nemen aan de Award, creëren jongeren positieve veranderingen in hun eigen leven én in de wereld om hen heen. We onderzoeken voortdurend om de ware impact van de Award in kaart te krijgen en te houden. We monitoren hoe jongeren vertrouwen, creativiteit en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen door hun Award-reis. We meten jaarlijks de Social Return on Investment van de Award in verschillende landen. Met de uitkomsten van deze onderzoeken wordt duidelijk dat deelnemers, vrijwilligers en supporters van de Award bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemers en de wereld om hen heen. Onderzoek draagt bij om het verhaal van de Award op zowel individueel, maatschappelijk en wereldwijd niveau te vertellen. 

De Impact van de Award

Award als programma op uw school, opleiding of jongerenorganisatie

Vraag een gesprek aan om te kijken of uw onderwijsinstelling of opleiding en de Award een match zijn voor een mooie partnership. Ook jongerenorganisaties en vrijwilligersorganisaties die zich willen inzetten voor youthempowerment kunnen een Award centrum worden. Elke organisatie die rechtstreeks met jongeren samenwerkt, kan het programma van ‘the International Award for Young People’ starten. 

Word Award Centrum

Deelnemen aan de Award

Ben jij tussen de 14 en 24 jaar en op zoek naar uitdaging, zingeving, naar passie en naar een manier om de wereld een stukje mooier te maken? 

Doe mee aan de Award als deelnemer

Word begeleider van deelnemers aan de Award!

Niet gekoppeld aan een organisatie? De Award werkt ook met induviduele Awardbegeleiders. Werk je met jongeren en wil je ze begeleiding bij talentontwikkeling, meer zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid? Ben je ervan overtuigd dat alleen formele educatie hiervoor niet voldoende is?

Word Awardbegeleider

 

 

Awardverhalen

Vrijwilligerswerk bij de oudste scholierenvereniging / Jette Talsma was voor het onderdeel Vrijwilligerswerk penningmeester bij de oudste scholierenvereniging van Nederland. “Eenieder heeft dezelfde passie en het is ontzettend leuk dat je dit deelt. Hoe ga je nou precies in contact met bedrijven, hoe maak je afspraken, hoe kom je afspraken na. Met zijn allen om de tafel zitten om ideeën te bedenken en deze tot uitvoer te brengen.”

Jette Talsma Gouden Award houder

Jette Talsma was voor het onderdeel Vrijwilligerswerk penningmeester bij de oudste scholierenvereniging van Nederland. “Eenieder heeft dezelfde passie en het is ontzettend leuk dat je dit deelt. Hoe ga je nou precies in contact met bedrijven, hoe maak je afspraken, hoe kom je afspraken na. Met zijn allen om de tafel zitten om ideeën te bedenken en deze tot uitvoer te brengen.”

Lees verder Alle verhalen