Award

Start inschrijving nieuwe ‘Award Centra’ voor (Internationale) middelbare en hogescholen en jongerenorganisaties 2020/2021

Dit schooljaar start het 27e jaar van het International Award for Young People Programma, afgekort tot Awardprogramma, in Nederland. Er is ruimte voor tien nieuwe deelnemende onderwijsinstellingen of jongerenorganisaties die gedurende een schooljaar intensieve begeleiding bij het opstarten van het programma ontvangen. Van 24 augustus tot 11 september 2020 kan uw organisatie zich inschrijven via https://www.award.nl/aanmelden.html.

Alle middelbare scholen, hogescholen en jongerenorganisaties komen in aanmerking voor het programma. De selectiegesprekken vinden plaats tussen 7 en 18 september. Tussen 19 september en 10 oktober vinden de trainingen plaats zodat er na de herfstvakantie gestart kan worden met het Awardprogramma.

Onderwijsinstellingen en organisaties in de volgende gebieden worden aangemoedigd te reageren:

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek • Delfzijl en omgeving • Gooi en Vechtstreek • Midden-Limburg • Noord-Drenthe • Oost-Groningen • Overig Zeeland • Zeeuws-Vlaanderen • Zuid-Limburg • Zuidoost-Drenthe • Zuidoost-Friesland • Zuidoost-Noord-Brabant • Zuidwest-Drenthe • Zuidwest-Friesland • Zuidwest-Gelderland • Zuidwest-Overijssel

Ons programma

De Award is een 'non formal educational' programma: een methode voor niet-formeel leren. Talentontwikkeling, zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren tussen de 14 tot en met 24 jaar staat centraal. Het programma biedt een structuur waarbinnen jongeren verschillende en zelfgekozen activiteiten buiten schooltijd ondernemen. Ze stellen zichzelf doelen en proberen dat binnen een bepaalde periode te bereiken. Daarbij worden ze begeleid door een vrijwillige coach, de Awardbegeleider. Tijdens het programma staat ‘zelf doen’ voorop. Er zijn vier gebieden waarmee de deelnemers aan de slag gaan: vrijwilligerswerk, sport, individueel talent en ter afsluiting een expeditie. Na het afronden van alle activiteiten, ontvangen ze tijdens een feestelijke uitreiking een internationaal erkend certificaat: hun Bronzen, Zilveren of Gouden Award.

Momenteel wordt het Awardprogramma in Nederland door 45 deelnemende onderwijsinstellingen uitgevoerd. Nationaal zijn momenteel 6000 jongeren met hun Awardprogramma bezig. Daarnaast zijn ook Scouting Nederland en het Rode Kruis aanbieder van het Awardprogramma.

De waarde van de Award

Het Awardprogramma kan op verschillende manieren ingezet worden. Onder andere als naschools aanbod waardoor talentontwikkeling praktische vorm krijgt. Op deze manier kunnen jongeren op een gestructureerde en aansprekende manier hun portfolio aanvullen, wat tegenwoordig nodig is bij toelatingsgesprekken en selecties. Naast dit professionele karakter geeft het Awardprogramma ook invulling aan maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, actief burgerschap en participatie.

Er zijn verschillende redenen om als school het Awardprogramma aan te bieden. Voor scholen die ‘character building’ belangrijk vinden, geeft het Awardprogramma een goede invulling. Internationale scholen die het Awardprogramma aanbieden, zorgen ervoor dat hun deelnemers op een andere manier in contact komen met de Nederlandse maatschappij. Hoewel de Award overal ter wereld hetzelfde kader volgt, komt zijn kracht ook voort uit het vermogen van het programma om te worden aangepast aan de specifieke behoeften en wensen van elk individu in de leeftijd tussen 14 en 24 jaar.

Impact

Door deel te nemen aan de Award, creëren jongeren positieve veranderingen in hun eigen leven én in de wereld om hen heen. We onderzoeken voortdurend om de ware impact van de Award in kaart te krijgen en te houden. We monitoren hoe jongeren vertrouwen, creativiteit en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen door hun Award-reis. We meten jaarlijks de Social Return on Investment van de Award in verschillende landen. Met de uitkomsten van deze onderzoeken wordt duidelijk dat deelnemers, vrijwilligers en supporters van de Award bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemers en de wereld om hen heen. Het onderzoek draagt bij om het verhaal van de Award op zowel individueel, maatschappelijk en wereldwijd niveau te vertellen. Interesse in de uitkomsten van dit onderzoek? Vraag het volledige rapport van Price Waterhouse Coopers aan via patricia.de.ruijter@award.nl

Over de Award

De Award is actief in meer dan 130 landen en gebieden en helpt miljoenen jonge mensen te inspireren. Momenteel voltooien meer dan 1 miljoen jongeren wereldwijd hun eigen unieke programma via honderdduizenden op jongeren gerichte partners en operators. Hieronder vallen scholen, jongerenorganisaties, examencommissies en instellingen voor jeugddelinquenten. De Award wordt internationaal uitgevoerd via netwerken van licentiehouders: National Award Operators (NAO's), met honderdduizenden deelnemers in meer dan 130 landen en gebieden.

Kan mijn organisatie/onderwijsinstelling een Award Centre worden?

Vraag een gesprek aan om te kijken of uw organisatie de juiste kwalificaties heeft. Elke organisatie die rechtstreeks met jongeren samenwerkt, kan het programma van ‘The International Award for Young People’ draaien. Er zijn veel voordelen verbonden aan het aanbieden van het Awardprogramma aan jongeren. Door het aanbieden van het Award programma zal uw organisatie :

 • Jongeren extra ontwikkelkansen en uitdagingen bieden gebaseerd op hun eigen interesses en talent.
 • Hun directe omgeving op een positieve manier bereiken en beïnvloeden.
 • Uw leerlingen een internationaal netwerk én internationaal erkend certificaat bieden; The International Award for Young People wordt door veel multinationals en internationale professionele organisaties herkend en erkend.
 • Uw personeel de mogelijkheid bieden de relatie met jongeren te verdiepen.
 • Onderdeel worden van een internationaal netwerk van Award Centres in meer dan 130 landen en gebieden wereldwijd.

Wanneer u gaat starten met het programma adviseren we om minimaal twee, idealiter vier, medewerkers deel te laten nemen aan de cursus voor Awardbegeleiders. Zij kunnen als pioniers aan de slag gaan met de eerste groep deelnemers. Per begeleider hebben we het dan over een groep tussen de 6 en 12 jongeren, afhankelijk van niveau, leeftijd en manier van begeleiding. De nieuwe begeleiders krijgen tijdens de training informatie over het programma, de onderdelen, pijlers, het opzetten van een Award programma en het begeleiden van de deelnemers. De gemiddelde tijdsinvestering per Awardbegeleider is 80 uur in het eerste jaar. Daarna ligt de tijdsinvestering tussen de 40 en 60 uur per jaar. De rol van een Awardbegeleider is naast het coachen van deelnemers ook om een Beoordelaar te vinden die met de deelnemers mee gaat op een Bronzen of Zilveren Expeditie. Zij kunnen na een eendaagse cursus de Expedities van de jongeren beoordelen.

Bij de start van het programma, sluiten we een samenwerkingsovereenkomst af, zodat de taken en verantwoordelijkheden van alle partijen duidelijk zijn vastgelegd. Uw organisatie krijgt dan een licentie om het Awardprogramma aan te bieden.

 

Kosten

 • De licentiekosten hangen samen met het aantal jongeren dat per schooljaar start en is verdeeld in staffels. Tot 25 deelnemers is dat € 400,- per schooljaar, bij 26-50 deelnemers is dat € 550,-.
 • Deelname aan de training voor Awardbegeleiders kost per persoon € 300,- en voor deelnemers van vrijwilligersorganisaties € 125,-.
 • Deelname aan de training voor Beoordelaars kost per persoon € 50,- en voor deelnemers van vrijwilligersorganisaties € 25,-.

Deelname

Wanneer u het programma van de Award wilt gaan starten dan is het belangrijk dat uw organisatie zich inzet voor de persoonlijke talentontwikkeling van het individu. Daarom is het goed vooraf een aantal zaken samen te onderzoeken:

 • Wat is de link tussen de visie en het organisatiebeleid & de visie en het doel van het Awardprogramma?
 • Voor welke doelgroep wilt u het Awardprogramma aanbieden en waarom?
 • Welke financiële middelen zijn er om het programma op te zetten en uit te voeren?
 • Is er akkoord van het management inclusief een akkoord voor een aantal uren voor minimaal 2 Awardbegeleiders?
 • Kunnen 2 mensen deelnemen aan de training voor Awardbegeleiders op zaterdag 19 september of een volgende op een nog nader te bepalen datum in oktober?
 • Is er minimaal 1 persoon bereid de rol van Beoordelaar van de Expedities op zich te nemen en de bijbehorende training te volgen?
 • Is er tijd en draagkracht voor de inbedding van het programma in het aanbod van uw organisatie en om het team te informeren over het Awardprogramma?
 • Heeft u inzicht in een eenvoudige sociale kaart van de stad, wijk of gemeente zodat u deelnemers kunt adviseren bij de keuze van activiteiten?
 • Is er informatie van de gemeente beschikbaar m.b.t. de regelingen voor minima of andere vormen van subsidie?
 • Is er gelegenheid om ouders te informeren over het Awardprogramma?

Bent u geïnteresseerd, maar heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Patricia de Ruijter via patricia.de.ruijter@award.nl

 

 

 


Awardverhalen

Ik ben in Wales en Kenia geweest en daar heb ik zoveel waardevolle lessen geleerd. / Eerlijk is eerlijk, ik ben als tiener begonnen met de Award omdat de expedities me heel gaaf leken. Dat was voor mij de doorslaggevende factor.

Chris Meeuwsen Gouden Award houder

Eerlijk is eerlijk, ik ben als tiener begonnen met de Award omdat de expedities me heel gaaf leken. Dat was voor mij de doorslaggevende factor.

Lees verder Alle verhalen

Awardnieuws

Geen nieuwsberichten gevonden